Trường dạy lái xe Đại học An Ninh Nhân Dân thông báo lịch sát hạch và ôn thi Tháng 12 như sau: