Quy định sát hạch lý thuyết lái xe ô tô

Quy trình thi sát hạch lái xe gồm phần sát hạch lý thuyết và sát hạch thực hành. Bài viết này hướng dẫn quy định sát hạch lý thuyết lái xe ô tô theo quy định của Tổng cục đường bộ Việt Nam. Quy định mỗi học viên phải thi đạt phần lý thuyết mới được thi thực hành.
» Read more

Quy định sát hạch thực hành lái xe ô tô

Thực hiện khoảng 5 Điều 37 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo , sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch thực hành lái xe ô tô các hạng như sau :  » Read more