Hướng dẫn bài thi sát hạch số 1 – Xuất phát

Các bước thực hiện bài thi sát hạch số 1 – Xuất phát

1. Thí sinh thắt dây an toàn , dừng xe trước vạch xuất phát, chờ hiệu lệnh.

2. Khi có hiệu lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe bật sáng, tiếng loa trên xe báo hiệu lệnh xuất phát), bật đèn xi nhan trái, lái xe xuất phát.

3. Tắt xi phanh trái ở khoảng cách 5m sau vạch xuất phát (đèn xanh trên xe tắt)

4. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo. » Read more

1 2