Sát hạch lái xe trên đường trường

Chuẩn bị

1. Sát hạch viên kiểm tra tình trạng lưu trữ hình ảnh và âm thanh của camera lắp trên ô tô sát hạch.

2. Sát hạch viên sắp xếp ô tô sát hạch cho thí sinh, kiểm tra nhận dạng, đối chiếu giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe với tên thí sinh, ký tên vào biên bản sát hạch thực hành lái xe trên đường của thí sinh.

3. Thí sinh tiếp nhận ô tô sát hạch được giao.   » Read more

Sát hạch bài 9: Thay đổi số trên đường bằng

Các bước thực hiện sát hạch bài 9: Thay đổi số trên đường bằng

1. Trên quãng đường 25m kể từ khi bắt đầu vào bài sát hạch, phải thay đổi số và tốc độ như sau :

+ Đối với hạng xe B :từ số 1 lên số 2 và trên 24km/h.

+ Đối với xe hạng D :từ số 2 lên số 3 và trên 24km/h.

+ Đối với xe hạng C, E :từ số 2 lên số 3 và trên 20km/h.

2. Trên quãng đường 25m còn lại của bài sát hạch phải thay đổi số và tốc độ ngược lại.

3. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo. » Read more

Sát hạch bài 8 : Tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua

Các bước thực hiện

1. Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm.

2. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo. » Read more

Sát hạch bài 7 : Ghép xe vào nơi đỗ

Quy trình thực hiện sát hạch bài 7 : Ghép xe vào nơi đỗ

1. Lái xe tiến vào khoảng cách khống chế để lùi vào nơi ghép xe dọc (đối với xe hạng B,D) hoặc khu vực để ghép xe ngang (đối với xe hạng D, E).

2. Lùi để ghép xe vào nơi đỗ.

3. Dừng xe ở vị trí đỗ quy định.

4. Lái xe qua vạch kết thúc bài sát hạch và đến bài sát hạch tiếp theo. » Read more

Sát hạch bài 6 : Qua đường vòng quanh co

Quy trình sát hạch bài 6 : Qua đường vòng quanh co

1. Lái xe qua đường vòng quanh co trong vùng giới hạn của hình sát hạch trong thời gian 2 phút.

2. Lái xe qua vạch kết thúc bài sát hạch và đến bài sát hạch tiếp theo. » Read more

Sát hạch bài 5 : Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông

Các bước thực hiện sát hạch bài 5 : Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông

1. Chấp hành theo tín hiệu đèn điều khiển giao thông:

 – Đèn tín hiệu màu đỏ phải dừng lại.

 – Đèn tín hiệu màu xanh hay màu vàng được phép đi.

» Read more

Sát hạch bài 4 : Qua vệt bánh xe và đường vòng vuông góc

Các bước thực hiện Sát hạch bài 4 : Qua vệt bánh xe và đường vòng vuông góc

1. Lái xe để bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ qua vùng giới hạn của hình vệt bánh xe.

2. Lái xe qua đường vòng vuông góc trong vùng giới hạn của hình sát hạch trong thời gian 2 phút.

3. Lái xe qua vạch kết thúc bài sát hạch và đến bài sát hạch tiếp theo. » Read more

Sát hạch bài 3 : Dừng và khởi hành ngang dốc

Các bước thực hiện Sát hạch bài 3 : Dừng và khởi hành ngang dốc

1. Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm;

2. Khởi hành lên dốc nhẹ nhàng, không bị tụt dốc bảo đảm thời gian quy định;

3. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo. » Read more

Sát hạch bài 2 : Dừng xe nhường đường cho người đi bộ

Các bước thực hiện Sát hạch bài 2 : Dừng xe nhường đường cho người đi bộ

1. Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm.

2.Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo. » Read more

1 2